Wednesday, December 16, 2009

Raport końcowy

Trwają ostateczne poprawki. Staramy się przed Świętami Bożego Narodzenia złożyć raport Końcowy, w styczniu napisać kolejny wniosek na przyjazd naszych partnerów z Hiszpanii do Polski.

No comments: